Aby fragmenty metalu zamieniły się w prawdziwe kształty, trzeba poddać je obróbce. Jedną z procedur jest odlew. Jednak żeby osiągnąć wysoką precyzję, należy skorzystać z wysoce skomplikowanych sposobów odlewania, lecz i tak odlaną formę trzeba poddać obróbce do ostatecznego wyglądu, usuwając naddatek surowca w postaci nadlewów.

Inną możliwością może być tak zwana obróbka skrawaniem. Wymieniona nowa technologia pozwala na bardzo staranną obróbkę metali, i nie tylko, można ją używać też do obróbki drewna, szkła, kamienia a nawet tworzyw sztucznych. Dzięki użyciu obróbki skrawaniem zyskujemy dużą dokładność wykonania, jak też powtarzalność form. W tym artykule powiemy ci więcej o bardzo często stosowanej ostatnio metodzie, jaką jest obróbka ze skrawaniem.

Wpis powstał na podstawie informacji ze strony przedsiębiorstwa Masz-ZAP – obróbka skrawaniem.

Czym jest obróbka skrawaniem? Obróbka skrawaniem – Co to właściwie jest?

Najprościej mówiąc, obróbka skrawaniem jest to pozbywanie się niepotrzebnego tworzywa, aż do uzyskania pożądanej formy. Ta technologia obróbki metali jest jedną z opcji tak zwanej obróbki ubytkowej, oznacza to, że aby uzyskać dany kształt należy po kolei usuwać warstwy zbędnego tworzywa, czyli naddatku.

Obróbka skrawaniem to technika, którą można wykonać z pomocą przyrządów takich, jak tokarki, frezarki, wiertarki bądź szlifierki, jednakże współczesnym rozwiązaniem są urządzenia CNC.

Maszyny te nie tylko są o wiele bardziej efektywne niż tradycyjne metody, ale także umożliwiają dużo większą automatyzację procesu. Ich zaletą jest dokładność, z jaką wycinają kształt. Dzięki dobremu zaprogramowaniu maszyny mamy możliwość wykonać bardzo szczegółowe detale i podzespoły maszyn o złożonych kształtach. Precyzja, z jaką wykonywana jest obróbka metali za pomocą maszyny CNC dochodzi nawet do kilku mikronów.

Na czym polega honowanie?

Honowanie to metoda, której zadaniem jest wygładzenie konkretnej powierzchni. Wykorzystuje się je w końcowej obróbce przedmiotów potrzebujących wysokiej szczegółowości. W ten sposób obrabia się najczęściej otwory o okrągłym przekroju lub powierzchnie zewnętrzne produktów obrotowych walcowych lub stożkowych. Honować można również powierzchnie płaskie oraz niektóre uzębienia.

Atutem wygładzania jest wysoka dokładność wymiarowa oraz niska klasa chropowatości. Wygładzać można zarówno bardzo małe, jak i duże elementy.

Najmniejsza akceptowalna średnica to kilka milimetrów, a maksymalna sięga około 1m. Przedmiot może mieć długość od 1 cm do około 20 m. Należy pamiętać, iż końcowy efekt gładzenia będzie ściśle uzależniony od:

  • materiału z jakiego zostały wykonane pilniki ścierne,
  • kąta przycięcia śladów,
  • rodzaju cieczy chłodząco-smarującej,
  • nacisku powierzchniowego.

Narzędziem, które wykorzystywane jest do honowania jest gładzik, a więc głowicy, na której obwodzie umieszczone są pilniki ścierne. Ścieranie odbywa się przez wykonywanie ruchów rotujących oraz posuwisto-zwrotnych.

Wśród plusów honowania znajdują się przede wszystkim: dużą precyzję umożliwiającą dobre dopasowanie elementów, co znacznie zmniejsza ich niszczenie się, ale też dłuższą trwałość detali, co jest spowodowane niskim naciskiem na materiał.

Metody obróbki skrawaniem – podział

Wyróżniamy parę technik obróbki skrawaniem, a zalicza się do nich:

Obróbka punktowa

Polega ona na nadawaniu kształtu obrabianego obiektu dzięki ruchowi tylko jednego elementu ostrza. Zarys powierzchni obiektu jest odwzorowaniem toru ostrza.

Obróbka kształtowa

W danym wypadku kształt jest tworzony przez odwzorowanie w surowcu obrabianym zarysu krawędzi skrawającej narzędzia. Kształt ostrza warunkuje w ten sposób kształt obiektu.

Obróbka obwiedniowa

Zastosowanie podanej metody sprawia, że narzędzie wykonuje w tym samym czasie ruch liniowy i obrotowy. Kształt formy tworzy się więc w wyniku zazębienia się powierzchni przedmiotu z narzędziem. Jednak może być to uznawane za dość kosztowne, a przez to rzadko używane rozwiązanie.

Obróbka skrawaniem – etapy

Etapy wykonywania obróbki skrawaniem zazwyczaj podzielone są ze względu na dokładność.

Obróbka zgrubna

Jest to usunięcie w szybkim tempie wierzchnich warstw i przygotowanie bryły do dalszej obróbki. Ten etap jest bardzo ważny przez wzgląd na tępo i maksymalizację wydajności obróbki. Za pomocą szybkich i głębokich ruchów skrawana jest większość niepotrzebnego materiału, można wtedy przystąpić do następnego etapu.

Obróbka średnio dokładna

Jest to decydujący etap podczas obróbki skrawaniem. W czasie frezowania na tym etapie zyskuje się pożądany kształt, dlatego ten etap jest nazywany inaczej obróbką kształtującą.

Obróbka dokładna

Jest to jeden z końcowych momentów obróbki metalu. Polega na uzyskaniu wymaganych przez nas wymiarów. Podczas tego forma jest też wygładzana jak też dopieszczone są jej detale. Inną nazwą tego etapu jest obróbka wykańczająca.