Bez czego nie możemy zacząć budowy hali przemysłowej?

Najpierw trzeba wybrać lokalizację, w której chcemy wybudować halę przemysłową oraz wymyślić wstępny jej plan. Jeśli posiadamy już teren to koniecznie skontrolujmy wszystkie uwarunkowania techniczne. Wchodzi w to sprawdzenie wszelkich instalacji, otrzymanie informacji o nośności gruntów i o stanie wód gruntowych. Ponadto niezbędne jest otrzymanie pozwolenia na dojazd do miejsca, w którym hala przemysłowa będzie budowana. Koniecznie zdobądź także mapę, na której zrobisz projekt.

Następnym etapem jest stworzenie projektu budowlanego. Do tego zazwyczaj zatrudnia się architekta albo firmę, która będzie realizatorem budowy. Na liście zadań koniecznie umieść także wizytę w Wydziale Urbanistyki, gdzie otrzymasz wpis oraz wyrys miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dzięki temu biuro architektoniczne będzie mogło ustalić w jakich wymiarach można skonstruować obiekt na ustalonej działce.

Informacje ze strony firmy Bewika – hale przemysłowe

Kiedy niezbędne jest pozwolenie na budowę hali przemysłowej i jak je zdobyć?

Jeśli chcemy wybudować halę przemysłową i planujemy używać jej maksymalnie 180 dni to wystarczy nam zgłoszenie budowy. Trzeba zanieść je do właściwego Urzędu Miasta lub Starostwa Powiatowego i halę można budować. Gdy minie 180 dni hala przemysłowa musi zostać poddana rozbiórce ewentualnie może być też przeniesiona w inne miejsce.

Jeśli natomiast chcemy zamontować całoroczną halę przemysłową, czyli będzie ona stała w danym miejscu dłużej niż 180 dni to konieczne jest zaniesienie wniosku o pozwolenie na budowę.

Razem z wnioskiem trzeba zanieść projekt budowlany, a tak naprawdę według nowych przepisów – 3 projekty budowlane. Potrzebny jest projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny – ten ostatni do Urzędu lub Starostwa dostarczamy po skończeniu budowy.

Ponadto żeby wniosek o pozwolenie był kompletny, konieczne jest dodanie do niego dokumentów, które potwierdzą warunki techniczne dotyczące gazu, prądu, dostawy wody oraz odbioru ścieków. Musi się tam także znaleźć dokumentacja potwierdzająca skuteczność wodociągu dla celów przeciwpożarowych.

Kolejne pismo, które trzeba złożyć to druk, który potwierdza to, że wybrany przez nas grunt może być przeznaczony na budowę oraz oświadczenia architektów i osób, które sprawdzały plany budowlane.

Co jeszcze mówi prawo budowlane?

Jeżeli zanieśliśmy w pełni uzupełniony wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami to Urząd Miasta lub Starostwo Powiatowe ma 65 dni na wydanie decyzji.

Zgodnie z prawem budowlanym, jeśli planujemy wyremontować lub przekształcić halę przemysłową to nie będziemy potrzebowali pozwolenia. Jednakowo będzie w kwestii chęci zrobienia modyfikacji na terenie budowlanym.

Jeśli natomiast mieliśmy zamiar zrobić halę przemysłową tylko maksymalnie na 180 dni i złożyliśmy zawiadomienie o budowie, a kiedy już była zbudowana zachciało nam się przekształcić ją w całoroczną to wystarczy zgłosić wniosek o budowę zanim upłynie 180 dni. Jeśli jednak nie zdążymy tego zrobić w terminie to halę trzeba będzie rozłożyć i dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę będziemy mogli budować ją na nowo. Niezmiernie istotne jest również to, że jeśli minie 180 dni, które jest zgodne z przepisami i musimy złożyć halę to nie możemy jej wybudować ponownie w tej samej lokalizacji. Niezbędne jest jej definitywne rozłożenie i przestawienie do innej lokalizacji. Plan postawienia jej ponownie w jednakowym miejscu wiąże się z obowiązkiem otrzymania pozwolenia na budowę.