Monter instalacji sanitarnych jest względnie skomplikowanym i złożonym zawodem. Spowodowane jest to tym, że instalacje sanitarne i gazowe są bardzo zróżnicowane. Fachowcy, którzy wykonują ten zawód muszą mieć dużą wiedzę z dziedziny instalacji gazowych, kanalizacyjnych, wodociągowych, grzewczych, wentylacyjnych. Specjaliści z zakresu instalacji sanitarnych odpowiadają nie tylko za montaż, ale również za ich właściwe funkcjonowanie. W razie potrzeby wykonują także modernizację, konserwacje czy naprawę. Taki pracownik musi także posiadać wiedzę z zakresu spawania, ponieważ często jest potrzeba zespawania rur. Powinien posiadać także umiejętność planowania, żeby móc wyznaczać miejsce montażu instalacji. Jest to zawód wymagający ukończenia 3 letniej szkoły branżowej. Zdobycie umiejętności w zakresie montażu instalacji sanitarnych poświadczane jest zaliczeniem egzaminu zawodowego. W całej budownictwie jest niewielu wykształconych fachowców, przez co jest to szczególnie ceniony przez pracodawców zawód.  

Jakie są wymagania dla kandydatów na stanowisko montera instalacji sanitarnych?

Kandydat pragnący uczyć się na kursie „monter instalacji sanitarnych” musi posiadać dobre zdrowie fizyczne i psychofizyczne. Tej pracy nie może podjąć osoba, która ma problemy np. ze wzrokiem lub z kręgosłupem. Niezbędne jest prawidłowe rozpoznawanie kolorów, dobry zmysł równowagi, czucie dotykowe, a także sprawność dłoni. Pracownik, który wykonuje ten zawód musi także charakteryzować się wytrzymałością na długotrwały wysiłek, opanowaniem, starannością oraz zdolnością podejmowania szybkich decyzji.  Forma obowiązków wymaga ponadto wykazanie się zdolnością współpracy, ale i równocześnie samodzielnego działania. Nie można zapomnieć, że jak większość zawodów tego typu również i ten obciążony jest pewnym ryzykiem. Ze względu na pracę ze szkodliwymi substancjami jest niebezpieczeństwo zatrucia. Pracownik taki ma także nierzadko styczność z dużą ilością pyłu, co grozi pylicą płuc. Zawód mogą wykonywać również osoby niedosłyszące – ta wada nie uniemożliwia prawidłowego wykonywania pracy.

Jakie są warunki w pracy montera instalacji sanitarnych?

Zawód montera instalacji sanitarnych odznacza się dużą rozmaitością obowiązków. Można {wyodrębnić|wyróżnić| trzy grupy stanowisk odpowiedzialne:

  • montaż instalacji sanitarnych,
  • konserwacja i naprawa sieci sanitarnych,
  • wykonawstwo robót.

Wykwalifikowany pracownik może otworzyć własną działalność gospodarczą, oraz znaleźć pracę zarówno w większych jak i małych przedsiębiorstwach budowlanych. Praca zwłaszcza w większych przedsiębiorstwach może wiązać się z częstymi delegacjami. Takie firmy najczęściej świadczą usługi na terenie całego kraju. Istotne jest, aby monter instalacji sanitarnych posiadał zdolność pracy w zespole, ponieważ wykonywane zadania często wymagają ścisłej współpracy i szybkiej wymiany informacji między pracownikami. Montaż takich instalacji ma miejsce zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak i na wolnym powietrzu. Specyfika wykonywanych obowiązków naraża pracowników na pracę w dużym hałasie, a także różnej temperaturze powietrza. Nie można zapominać, że monterzy zazwyczaj mają styczność z niebezpiecznymi warunkami pracy jak ruchome części maszyn, prąd, niebezpieczne substancje, gazy pod ciśnieniem oraz wibracje. 

Jakie możliwości ma monter instalacji sanitarnych?

Aby otrzymać dyplom montera instalacji sanitarnych kandydat powinien otrzymać pozytywne stopnie w 3 – letniej szkole branżowej pierwszego stopnia. Kwalifikacje BD.05 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych można otrzymać po zaliczeniu egzaminu państwowego. Kandydat wówczas otrzymuje tytuł montera sieci i instalacji sanitarnych. Warto „iść za ciosem” i kontynuować naukę w tym zakresie w szkole branżowej drugiego stopnia, żeby mieć możliwość przystąpienie do egzaminu z dziedziny kwalifikacji BD.22 Organizacja prac związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych i otrzymać tytuł technika inżynierii sanitarnej. Profesja ta daje sporo możliwości rozwoju, a zapotrzebowanie na takich fachowców na rynku jest naprawdę duże. Warto wspomnieć, że istnieje także możliwość zdobycia kwalifikacji w Związku Rzemiosła Polskiego i dostania świadectwa czeladnika. Pozwala to w przyszłości starać się o tytuł mistrza. W tym zawodzie można pracować jako szeregowy pracownik, ale po zdobyciu odpowiednich kwalifikacji nic nie stoi na przeszkodzie, aby otrzymać stanowisko kierownicze. Z pewnością jest to wartościowy, cieszący się popytem zawód niemal gwarantujący zdobycie zatrudnienia. Dobry specjalista z pewnością nie będzie cierpiał na brak zajęcia.