Konstrukcje stalowe stają się coraz bardziej popularne. Ich pewną zaletą jest stosunkowo niewielki koszt w porównaniu z tradycyjnym budownictwem. Taka stalowa konstrukcja bez wątpienia jest także wyjątkowo odporna i w krótkim czasie można ją postawić. Konstrukcje zmontowane w ten sposób projektuje się indywidualnie na zamówienie. Ich wygląd zależy od przeznaczenia, a także od potrzeb zamawiającego. Jest to dobre wyjście dla przedsiębiorców potrzebujących rozległych hali magazynowych w krótkim czasie. Jest to budowla, którą bez problemu można w późniejszym czasie rozbudować w zależności od potrzeb. Konstrukcje ze stali są doskonałym rozwiązaniem skierowanym zwłaszcza dla przemysłu. Ich uniwersalność umożliwia znalezienie rozwiązań niemal w każdej dziedzinie. Przedsiębiorca, który ma wątpliwości co do tego typu rozwiązań może skontaktować się z wykonawcą w celu dokładnego omówienia projektu i jego rozwiązań. 

Projektowanie konstrukcji stalowych

Tak jak w przypadku klasycznego budownictwa, tak i planując postawienie stalowej konstrukcji trzeba dysponować odpowiednim projektem. Instalacją takiej budowli zajmują się od początku do końca specjalne firmy. Projektanci przeprowadzeniu dokładnego wywiadu z inwestorem na temat jego wymagań, przystępują do tworzenia indywidualnego projektu. Z pewnością taki projekt powstaje z uwzględnieniem charakterystyki branży. Inne budowle projektowane są dla rolnictwa, inne z kolei dla hal produkcyjnych. Projektant potrzebuje również informacji o tym, czy dana konstrukcja ma być np. tylko dla produkcji, czy klient potrzebuje w niej część dla administracji. Ważne jest również, aby rozważyć to, czy dana konstrukcja będzie w przyszłości poszerzana. Po dostarczeniu projektantom dokładnych danych, tworzą oni projekt, który składa się z:

  • części opisowej – w niej zawarte są informacje na temat fizycznych cech konstrukcji, surowców z jakich będzie wzniesiona, oraz wszelkiego rodzaju obciążeń,
  • części wykonawczej – jest to w pewnym stopniu instruktaż wznoszenia hali. Opisane są w nim wszystkie etapy budowy, z uwzględnieniem kolejności łączenia części. 

Bez wątpienia taki projekt posiada również wszelkie dane na temat kosztów wzniesienia takiej konstrukcji, a także rysunki pokazujące obiekt. Po zakończonym etapie projektowania, można przystąić do następnego, czyli zdobycia wymaganych pozwoleń. 

Konstrukcje stalowe – wymagane pozwolenia

Jeśli chodzi o budowę konstrukcji stalowych, również w przypadku potrzebnych pozwoleń nie różni się od tradycyjnego budownictwa. Prace montażowe można rozpocząć dopiero po otrzymaniu wymaganych pozwoleń. Oczywiście najważniejszym dokumentem, bez którego taka konstrukcja nie będzie mogła powstać, jest pozwolenie na budowę wydane przez odpowiedni urząd. Rozpoczęcie montażu trzeba zgłosić do Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Po zdobyciu zgody na budowę, należy wyznaczyć kierownika budowy. Zgodnie z prawem budowlanym, taki specjalista posiada niezbywalne obowiązki, które obejmują przede wszystkim: przejęcie nadzoru nad placem budowy, zapewnienie bezpieczeństwa, odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji, a także wykonywanie zadań opisanych w dzienniku budowy. 

Jak dobrze przygotować teren pod montaż konstrukcji stalowych?

Po zebraniu potrzebnej dokumentacji trzeba przystąpić do prac fizycznych. Oczywiście przed instalacją takiej hali wymagane jest właściwe przygotowanie terenu. Aby cały obiekt był stabilny i trwały, wykonawca musi zadbać o dokładne wyrównanie terenu. Jeśli wymaga tego obszar budowy trzeba zrobić odwodnienie czy ewentualną wymianę nawierzchni. Po odpowiednim wykonaniu tych prac można przejść do wylania wytrzymałych fundamentów. 

Montaż konstrukcji stalowych

Instalacja konstrukcji ze stali składa się z pewnych kluczowych etapów, czyli tzw. kamieni milowych. Bez wątpienia takim momentem jest stawianie elementów nośnych, które nadają kształt budowli. Konstrukcja takiej hali może być całkowicie stalowa, lub żelbetowo – murowa. Odpowiednie wzniesienie takiej konstrukcji ma istotne znaczenie dla następnego elementu, czyli montażu dachu. Aby można było przystąpić do tej fazy, cały szkielet musi być stabilny i właściwie zmontowany. W tego typu budowlach dach zazwyczaj wykonany jest z blach falistych lub trapezowych. Projekt zawiera również informację o sposobie odprowadzania wody z dachu. Może to być drogą grawitacyjną, albo podciśnieniową. 

Ściany w konstrukcjach stalowych

Kolejnym etapem wznoszenia hali jest montaż ścian. Mogą być one zarówno izolowane, jak i zrobione z blach trapezowych. Bez wątpienia zależne jest to od wymagań inwestora i przeznaczenia takiej konstrukcji. Po zamontowaniu ścian można przejść do tzw. stolarki, czyli montażu drzwi, okien, doków załadunkowych, oraz wylania posadzki. Trzeba pamiętać także o doprowadzeniu wody, kanalizacji, prądu czy ogrzewania. Także tutaj wszelkie instalacje branżowe zależą od przeznaczenia hali i wymagań przedsiębiorcy. 

Wykończenie konstrukcji stalowej

Z pewnością ważnym etapem jest etap końcowy, czyli prace wykończeniowe. Po powstaniu całej konstrukcji, doprowadzeniu instalacji branżowych, można przejść do jej wykończenia, czyli malowania ścian, kładzenia podłóg, zagospodarowani terenu wokół czyli ogrodzenie, parkingi, drogi. Również na tym etapie zakres prac zależny jest od potrzeb przedsiębiorcy. Powstanie takiej konstrukcji stalowej jest procesem złożonym z wielu etapów. Istotne, aby cały proces był dobrze rozplanowany, wówczas będzie sprawnie przebiegał. Wybudowanie takiej stalowej konstrukcji jest znacznie szybsze, niż wybudowanie tradycyjnego budynku, oraz znacznie mniej kosztowne. Należy pamiętać, że jeśli inwestor planuje rozwój swojej działalności taki obiekt ze stali można bez problemów powiększyć. Oczywiście musi to być umieszczone w projekcie.