Czasami może pojawić się potrzeba wykonania usług wysokościowych w firmie. Wtedy pojawia się pytanie jakie są potrzebne uprawnienia do takich prac. Prace na wysokościach należą do ryzykownych, dlatego konieczne jest zachowanie odpowiedniej ostrożności. Prace wysokości realizuje się na rusztowaniach, pomostach, masztach, drabinach, kominach oraz na innych budowlanych konstrukcjach.

 Każdy kto chce takie prace wykonywać musi mieć specjalne uprawnienia oraz powinien przez kurs BHP. Potrzebne będzie również lekarskie orzeczenie o tym, że osoba może wykonywać pracę na wysokości. 

Specjalne szkolenie BHP powinno odnosić się do ryzyka w trakcie tego typu prac. Uprawnienie jest wydawane przy uwzględnieniu stanu psychofizycznego danej osoby. Tylko wtedy można realizować usługi wysokościowe. Taka praca powinna wynikać z dobrego stanu zdrowia oraz odpowiedniego spokoju. Osoba, która takie zadania realizuje musi zachować spokój między innymi w sytuacjach stresujących.

Sprawdź jak robią to fachowcy: usługi wysokościowe warszawa