Wiele osób upraszcza sobie życie używając różne terminy synonimicznie. Często jednak różnica między nimi jest diametralna, a stosowane słownictwo okazuje się niestosowne.

Przykładem tego typu błędu jest używanie terminów prawniczych. Mówiąc “prawnik” wielu z nas ma na myśli osobę zawodowo parającą się prawem. Dlatego tytułem prawnika określa się zarówno sędziów, prokuratorów, radców prawnych, a nawet notariuszy. Adwokat Mińsk Mazowiecki to również prawnik. Jest to jednak tylko częściowo zgodne z faktami.

Trzeba być świadomym, że każdy adwokat jest prawnikiem, ale nie każdy prawnik jest adwokatem. Warto przedstawić różnice pojawiające się w tej materii.

Prawnik – najniższy szczebel w hierarchii palestry

Podstawową różnicą między adwokatem, a prawnikiem jest droga, którą przebyli oni w trakcie przygotowania się do praktykowanego zawodu.

Prawnikiem jest każda jednostka, która ukończyła studia prawnicze. Natomiast by zostać adwokatem, konieczne jest odbycie trwającej dodatkowe trzy lata aplikacji adwokackiej.

Kandydat na adwokata uczy się do zawodu pod okiem patrona, którym jest zazwyczaj doświadczony w fachu adwokat Mińsk Mazowiecki. W trakcie nauki osoba aspirująca zdobywa praktyczne obycie z zawodem – sporządza pisma, prowadzi sprawy i występuje przed sądami.

Niejedna kancelaria adwokacka umożliwia aplikantom możliwość zdobywania wiedzy poprzez praktyki – pracę w określonym miejscu i czerpanie nauki od starszych kolegów. Aplikacja adwokacka wieńczona jest czterodniowym państwowym egzaminem, który odbywa się pod banderą Ministerstwa Sprawiedliwości.

Natomiast prawnik, po ukończeniu studiów może realizować się w dowolnej formule. Może wybrać ścieżkę prokuratorską, sędziowską, radcowską badź notarialną. Może też świadczyć usługi prawnicze w przedsiębiorstwach z różnych sektorów. Każdy wybiera w swoim zakresie.

Który zawód dysponuje większymi uprawnieniami?

Adwokat Mińsk Mazowiecki i prawnik różnią się też zakresem uprawnień i obowiązków. Dotyczy ich także inna odpowiedzialność zawodowa.

Przykładowo, adwokat Mińsk Mazowiecki jest zobowiązany do opłacania ubezpieczenia OC. Jest to zabezpieczenie na wypadek, gdyby kancelaria adwokacka w sposób nieodpowiedni miała zadbać spraw klienta. W przypadku niezadowolenia z dostarczonych usług klient może ubiegać się o zadouśćuczynienie.

Co więcej adwokaci zobowiązani są do przestrzegania kodeksu etyki adwokackiej. Łączy się to z tym, że jest on zobowiązany do zatrzymania informacji uzyskanych od klienta w tajemnicy. Prawnik nie ma takiego zobowiązania, wobec tego teoretycznie może on rozpowszechniać otrzymywane dane.

Ukończenie aplikacji adwokackiej daje możliwość reprezentowania klientów w sprawach sądowych. Dotyczy to też wszystkich etapów przygotowawczych procesu. Prawnik, jako osoba bez odpowiednich uprawnień nie ma takiego prawa.

Warto jednak pamiętać, że kancelaria adwokacka może zatrudniać osoby nie tylko prawnicze. Rozszerzając wachlarz świadczonych usług, w jej progach mogą znajdować zatrudnienie również prawnicy, radcy prawni czy notariusze.

Porada prawna – do kogo się zgłosić?

Kancelaria adwokacka wydaje się właściwym miejscem, do którego powinno się zgłosić w przypadku różnych prawnych zagadnień.
Jednak nie każda taka niepewność wymaga, by angażował się w nią adwokat Mińsk Mazowiecki. Niejednokrotnie by rozwiązać daną kwestię wystarczy konsultacja z prawnikiem. Prawnik jako osoba znająca legislacyjne niuanse może być pierwszą linią kontaktu.

W zależności od stopnia skomplikowania sprawy, powinniśmy decydować o tym, komu ją powierzyć.