Teraz bardzo ciężko jest wyobrazić sobie życie bez elektryki. Instalacje elektryczne w Gdańsku, Kraków i Warszawa – są one zakładane wszędzie. Pamiętaj jednak że elektronika może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia a nawet życia. Dlatego też szczególną uwagę trzeba zwrócić na to, by instalacja była odpowiednio zabezpieczona. Takie zabezpieczenie potrzebne jest po to, by ochronić wszystkie urządzenia elektryczne przed przepaleniem. Takie zabezpieczenie najczęściej umieszcza się w rozdzielnicy głównej, którą możemy spotkać niedaleko wejścia do domu.

Jakie są źródła spięć w instalacjach?

Źródłami przepięć i spięć w instalacjach elektrycznych są:

 • wyładowania atmosferyczne w instalację odgromową budynku,

 • wyładowania atmosferyczne w napowietrzną linię zasilającą,
 • uderzenie pioruna w bramę,
 • elektryczność statyczna.

  Jakie są źródła zabezpieczeń?

  Wyłączniki nadprądowe

  Nazywane są bezpiecznikami ochraniają naszą instalację przed skutkami po wystąpieniu zwarcia bądź nadmiernego obciążenia. Takie zabezpieczenie zakładane jest dla poszczególnych obwodów odbiorczych.

  Wyłączniki różnicowo-prądowe

  Ochraniają one instalacje przed porażeniem przy dotyku pośrednim i bezpośrednim. Czym jest kontakt pośredni? Kontakt pośredni to przykładowo dotknięcie urządzenia, w którym nastąpiło uszkodzenie izolacji.Natomiast kontakt bezpośredni to przykładowo dotknięcie przewodu pod napięciem. Tu działanie wyłączników jest to porównywanie prądu płynącego w przewodzie fazowym a tego w neutralnym. Kiedy zauważymy różnice przekraczająca ich prąd uruchomienia, jest bardzo szybkie odłączenie zasilania.

  Ograniczniki przepięć

  Ludzie potocznie nazywają je ochronnikami przeciwpięciowymi. Ochronniki przeciwnapięciowe to urządzenia które chronią instalację elektryczną przed przepięciami. Buduje się je bazując na iskiernikach lub warystorów. Te urządzenia to alternatywa drogi przepływu dla prądu piorunowego. Jeżeli ich nie mamy, prąd może się przedostać do instalacji elektrycznej a wraz z tym do wszelkich podłączonych do niej urządzeń.