Duża ilość osób posiada uzdolnienia do działania w dziedzinie instalacji elektrycznych i gazowych. Oczywiście niezastąpiona jest profesjonalna wiedza, a dalej doświadczenie. Łatwiejsze jest to w sytuacji osób kończących przeróżne szkoły posiadające przedmioty i kierunki tego typu. Są to różne technika zawodowe czy też szkoły zawodowe.

Ostatnimi czasy kursy zawodowe SEP przeżywają rozkwit popularności. Ma to związek z tym, że jest niewiele osób, które mają stosowne uprawnienia gazowe. Aby zatem wypełnić dziurę na rynku, osoby interesujące się podaną branżą decydują się na przejście kursu zawodowego.

Kiedy przegląda się ogłoszenia o pracę, regularnie można zetknąć się z wymogami dotyczącymi tego, że potencjalny kandydat powinien mieć ukończony kurs SEP. Wydaje się jednak, że mało kto wie, czym tak naprawdę jest to szkolenie i w jakim trybie się je przeprowadza. Dobrze jest rozwiać pewne wątpliwości.

Co to jest kurs SEP?

Kurs SEP jest to nazwa potoczna. Czasami stosuje się określenie uprawnienia SEP. Kursy zawodowe prowadzące do uprawnień gazowych wzięły swoją nazwę od stowarzyszenia, a mianowicie SEP, to Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

Tak nazywamy Stowarzyszenie, które ma możliwość egzaminować, jak też nadawać kwalifikacje w kwestii uprawnień energetycznych, takich jak na przykład uprawnienia elektryczne, uprawnienia gazowe bądź uprawnienia cieplne.

Przede wszystkim kurs SEP jest pewnego rodzaju szkoleniem nieobowiązkowym, które może podjąć każdy, kto ukończył osiemnaście lat. Przed uczestnikiem szkolenia nie stawia się poza tym żadnych wymagań, dlatego w zasadzie każdy może się go podjąć. Kurs SEP dzieli się na trzy dziedziny: elektryczne, gazowe i energetyczne.

Profesjonalne kursy SEP znajdziesz w CSZ w Wieliczce koło Krakowa -> https://www.csz.pl/kursy/kurs-energetyczny/

Szanse na rynku pracy

Największa część pracodawców patrzy pozytywnie na kurs SEP z kategorii elektrycznej, ale ukończenie innych także może być bardzo przydatne na rynku pracy. Ba; w wielu branżach ukończenie tego szkolenia jest niezbędne.

Warunki, w których uprawnienia gazowe okażą się niezastąpione określa Rozporządzenie MGPiPS z dnia 28.04.2003r. w Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828 z późn. zm. Kwalifikacje związane z uprawnieniami gazowymi będą niezbędne w momencie, kiedy będziemy chcieli eksploatować urządzenia m.in.:

  • maszyny prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego,
  • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV,
  • maszyny elektrotermiczne,
  • urządzenia do elektrolizy,
  • sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
  • elektryczna sieć trakcyjna,
  • elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,
  • maszyny techniki wojskowej bądź uzbrojenia,
  • maszyny ratowniczo-gaśnicze a także ochrony granic.

Jak widać istnieje ogrom okoliczności, w jakich kwalifikacje są konieczne, a to jedynie część z nich. Nie posiadając uprawnień niestety nie jesteśmy w stanie przeprowadzić dużej ilości zleceń, przez co możemy uzyskać mniejsze zarobki, a także mamy większą konkurencję. W branży elektrycznej wyłania się coraz więcej firm, a duża część z nich nie ma uprawnień. Jeśli zainwestujemy w szkolenia i naukę, w przyszłości uzyskamy możliwość wykonywania zleceń dla klientów, do których dostęp ma tylko niewielkie grono firm.

Jak przebiega kurs SEP?

Kurs SEP może mieć miejsce w ciągu jednego dnia. Przez pierwszych kilka godzin uczestnik szkolenia bierze udział w wykładach dotyczących zagadnień z wybranej tematyki. Następnie odbywa się egzamin ustny, którego zaliczenie uprawnia do otrzymania dyplomu, a co za tym idzie, uprawnień w danej dziedzinie.

Ukończenie szkolenia SEP jest obecnie niezwykle doceniane przez liczne przedsiębiorstwa zajmujące się elektryką czy energetyką. Jeśli czujesz potrzebę, aby podnieść swoje kwalifikacje, a przy tym również pozycję na rynku pracy, będzie to świetny pomysł.

Kursy energetyczne G1, G2 i G3 zazwyczaj trwają zaledwie jeden dzień i składają się z trzech segmentów. W dzisiejszych czasach istnieje również szansa wzięcia udział w kursie online, jest to jeszcze większym usprawnieniem w przypadku, kiedy jesteśmy mieszkańcem mniejszej miejscowości i musielibyśmy dojechać na kurs. Jak widać, uzyskanie kwalifikacji wcale nie jest tak trudne, jak może się wydawać. Dlatego warto zainwestować w kurs i być przed konkurencją.